Logo Pit

Kunstenares inspireert leerkrachten van bassischool De Vlieger

Basisschool de Vlieger in Hoensbroek zocht voor het team van leerkrachten de samenwerking op met beeldend kunstenares Martenique Hickey. Eerder formuleerde de school ambities omtrent cultuureducatie , waarop de workshop die Martenique verzorgde haarfijn aansloot.

Vanuit een van de drie doelstellingen: ‘hoe kunnen we kinderen creatief laten denken’, prikkelde Martenique het team van leerkrachten door ze te laten ervaren dat je met kleine opdrachten en juist gestelde vragen het creatieve denken kunt ‘aanzetten’. Zoals onder andere het voorbeeld hieronder, het delen van cirkels.

Het team van bassischool De Vlieger ervaarde de workshop als inspirerend en effectief in het nastreven van de doelstelling wat betreft creatief denken van kinderen.

De samenwerking is geëvalueerd en er is besloten deze te vervolgen. Tijdens deze evaluatie met collega’s van het onderwijsteam werd het duidelijk dat dit soort activiteiten perfect zijn voor het opdoen van nieuwe lesideeën rondom creativiteit. De samenwerking is zo goed bevallen dat Martenique en bassischool De Vlieger volgend schooljaar zeker weer om tafel gaan.

“Martenique begreep heel snel onze hulpvraag en we plukten meteen de vruchten van haar workshop.”