Logo Pit

Ervaring uit de praktijk - Basisschool Schinveld

Een voorbeeld uit de praktijk. Waarom zou je als school deelnemen aan het traject van De Cultuur Loper?

De leerkrachten van basisschool Schinveld hebben aangegeven dat er behoefte is aan een doorlopende leerlijn cultuur. Ze willen graag meer verbindingen met de directe omgeving zoeken. Daarom is de school gestart met het doorlopen van het traject van De Cultuur Loper. Bij stap 1 en 2 heeft het team bekeken waar ze nu staan. In stap 3, het ambitiegesprek, heeft de school een aantal heldere ambities geformuleerd;

· ‘De leerling doet ervaringen op in verschillende vormen van kunst en cultuur en kan hierin zijn voorkeur ontdekken’.

· ‘De leerling voelt dat hij/zij trots mag zijn op zijn/haar omgeving’.

· ‘De leerling kan vanuit eigen creativiteit omgaan met emoties en problemen oplossen’.

Hierna heeft het team concrete voorbeelden van tradities, verenigingen en personen benoemd die de verbinding tussen school en omgeving tot stand kunnen brengen, en ideeën aangedragen om kunst en cultuur te koppelen aan andere vakgebieden.

Ook zijn er knelpunten gesignaleerd; binnen de leerlijn muziek ontbreekt er kennis. Samen met het team van Pit wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen.

Het team heeft de teambijeenkomst als prettig ervaren omdat de visie en geformuleerde ambities goed passen bij de elementen van goed onderwijs die de school belangrijk vindt: kennis en kunde, eigenheid en gemeenschapszin. Visie geeft richting! Noodzaak doet bewegen! Het vervolg zal een inspiratie bijeenkomst zijn voor het team waar de ambities praktisch worden beleefd door middel van de inzet van diverse kunstdocenten.


Visie geeft richting! Noodzaak doet bewegen!