Logo Pit

Co-creatie Vrije School Helianthus Heerlen en SCHUNCK

Onder begeleiding van een muziekdocent van SCHUNCK is er een ad hoc schoolorkest samengesteld, bestaande uit leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Na 4 repetities heeft dit bijzondere orkest een zeer geslaagde uitvoering gegeven.

Door de samenwerking tussen leerlingen van de groepen 3 t/m 8 was dit voor de school een bijzonder project. Met hulp van professionals van SCHUNCK werd het mogelijk om leerlingen uit verschillende klassen, met verschillende niveaus, samen te laten repeteren en de uitvoering vorm te geen. Leerlingen waren enthousiast en kregen de ruimte om eigen ideeën in te brengen. Ook de ouders hebben genoten van het behaalde resultaat, van het plezier dat de leerlingen uitstraalden en de zelfstandigheid waarmee ze musiceerden.

De school heeft de focus binnen cultuureducatie gelegd op de leerlijn muziek, en op het creërend vermogen van de leerling waarbij gebruikt gemaakt wordt van de eigen culturele omgeving. Het specifieke doel van dit project was samen groep overstijgend leren spelen en het versterken van muzikale- en luistervaardigheden. Komend schooljaar werkt de school dit concept verder uit om er een duurzaam vervolg aan te geven.

Leerlingen waren enthousiast en kregen de ruimte om eigen ideeën in te brengen.