Logo Pit

Co-creatie ‘de magie van het theater’ blijft leven!

De Vrijeschool Parkstad is een tijdje geleden een samenwerking aangegaan met PLT theaters. Deze co-creatie ‘de magie van het theater’ zal doorgang vinden, ondanks de corona crisis! Er zijn verschillende creatieve oplossingen bedacht voor het verder in uitvoering brengen van dit culturele project.

‘De magie van het theater’ is een onderdeel van Project Transformatie. Voor het tweede jaar op rij laat dit het verhaal zien van Heerlen en concentreert het zich rondom de vraag: hoe verhoudt een 14-jarige leerling uit Parkstad zich tot zichzelf en de stad Heerlen?

Deze vraag werd onderzocht aan de hand van verschillende kunstdisciplines met als doel het project af te sluiten met een eindvoorstelling. Één onderdeel daarvan was theater. Om de leerlingen de ‘magie van het theater’ te laten ontdekken, is bedacht om de leerlingen zowel voor, als achter en óp het podium, in de grote zaal van PLT, praktijkervaringen op te laten doen en hier workshops te geven. De workshops werden verzorgd door de eigen dramadocent van de school, Donny Jeurissen. Deze vonden gelukkig nog net plaats voordat het theater tijdelijk op slot ging. De ervaringen die hierbij door de leerlingen werden opgedaan zullen worden gebruikt tijdens de afsluitende voorstelling, waarbij de leerlingen zelf op het podium staan.

Er wordt ook aan een digitaal audiovisueel product gewerkt, waar leerlingen en leerkrachten samen in acteren, dat binnenkort online te zien zal zijn. Het is gemaakt in samenwerking met PLT om ook andere leerlingen ‘De magie van het Theater’ te laten zien. Om de leerlingen te begeleiden tijdens dit project, kunnen zij online workshops volgen zoals danslessen (bekijk het filmpje hier) maar ook workshops in beats maken (instructie video ‘Let een beatje op elkaar 1’, instructievideo ‘Let een beatje op elkaar 2’) , songwriting en schrijven. Daarnaast zijn er beeldende opdrachten. Dit ondersteunt hen bij het maken van de voorstelling.

Op 29 september zal het verhaal afgerond worden met een eindvoorstelling in de Limburgzaal van het Parkstad Limburg Theater.