Logo Pit

Cartoonist laat kinderen anders kijken naar taal

Basisschool Sint Paulus in Heerlen startte vorige jaar met het doorlopenvan de stappen van De Cultuur Loper samen met de intermediairs van PitCultuurwijzer. Romy Vroemen, de interne cultuurcoördinator (icc’er) op deschool, vormde hierdoor samen met haar collega’s een visie op cultuureducatie.Aankomend schooljaar willen ze deze visie in praktijk gaan brengen doorcultuureducatie te koppelen aan hun nieuwe wereldoriëntatie methode.

Als voorproefje hierop ontwikkelde ze in samenwerking met illustratoren cartoonist Gady Mirtenbaum een lessenreeks voor haar eigen schoolklas. Hetthema waarmee Gady aan de slag ging luidde ‘de wereld rond’. Zo liet hij dekinderen raden naar de betekenis van anderstalige woorden en werden ze doorallerlei taalspelletjes gestimuleerd om onderzoekend aan de slag te gaan. Hetmooiste moment was het enthousiasme dat het raadspel uitlokte bij de kinderen.

Hetcombineren van twee vakgebieden – beeldende kunst en wereldoriëntatie– met dezelfde competenties als uitgangspunt bleek ook veel mogelijkheden tebieden voor een samenwerking in het nieuwe schooljaar.

“Ik kwam erachter dat je al door kleine, eenvoudige en snel georganiseerde activiteiten het denkproces van de kinderen op gang kunt brengen.”