Logo Pit

5e VO school deelname

Vijf middelbare scholen in Parkstad nemen op dit moment deel aan het programma De Cultuur Loper.

Het traject helpt scholen om hun visie op cultuuronderwijs te verwoorden en deze handen en voeten te geven. Afgelopen periode zijn we gestart op het Bernardinus College in Heerlen met diverse vakleerkrachten van de sectie tekenen en beeldend.

Heeft jouw school ook interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met een van onze intermediairs.

Fijn om kunst en cultuur meer zichtbaar te maken in de school