Logo Pit

9 maart 2021

Wat speelt er op de school, met: Silvia Palmen

Silvia Palmen (38) werkt al 17 jaar in het onderwijs en inmiddels is ze 12 jaar verbonden aan het CITAVERDE College Heerlen. Ooit dacht ze nooit op een vmbo-school te kunnen werken, maar inmiddels zou ze niet anders meer willen. “Op een vmbo-school doe je het samen, je haalt voldoening uit elk klein stapje dat je met je leerlingen zet.”

Hoi Silvia, kun je kort iets vertellen over de school waar je werkt?

Het CITAVERDE College is een groene school. Vroeger was dit de biologische school, de vroegere landbouwschool. Vanaf 1 augustus 2021 heten wij YUVERTA en fuseren wij met de groene en blauwe vmbo en mbo-scholen, dat zijn de scholen in het groen- en wateronderwijs.

Wat is jouw rol op deze school?

Ik heb redelijk wat taken. Ik ben docent Kunst en Cultuur op het vmbo. Ik geef tekenen en handvaardigheid, ik ben mentor van leerjaar 1 én vakgroep voorzitter Kunst en Cultuur. Voor de vakgroep beleg ik de vergaderingen en plaats ik de bestellingen. Eigenlijk ben ik de kartrekker van de vakgroep. Naast mijn werk voor de leerlingen ben ik ook interne coach. Dat betekent dat ik mijn collega’s begeleid op didactisch vlak en ze adviseer in hoe een les kan worden opgebouwd. Ook ben ik contactpersoon op het culturele vlak voor de externe contacten zoals SCHUNCK.

Wat doet de school aan cultuureducatie?

Jaren geleden zijn we met SCHUNCK in contact gekomen. We maakten een programma op maat voor onze leerlingen. Daarnaast bekeken we ook activiteiten die we jaarlijks kunnen laten terugkomen. Zo zijn we ook bij Pit Cultuurwijzer beland. Zij zorgen ervoor dat wij breder kunnen kijken en kritisch blijven op onze visie. Dat heeft ons in een actievere stand gezet.
Wij werken nu met de Cultuurkaart. In de onderbouw zijn er Kunst en Cultuur uren beschikbaar. We hebben zelf een vak in het leven geroepen dat we ‘WIZZ’ noemen, dat is projectonderwijs. Tijdens WIZZ geven we voorlichting, werken we aan vaardigheden zoals samenwerken, we doen groenprojecten en projecten op het gebied van kunst en cultuur. Een bezoek aan SCHUNCK in het Glaspaleis in Heerlen hoort daar ook bij.
We zijn een kleine vakgroep en proberen dit vak op de kaart te zetten. Het kleurenpalet van het CITAVERDE College is namelijk meer dan alleen de kleur groen. Door met Pit Cultuurwijzer in zee te gaan hebben we daarin veel kunnen bereiken.

Waarom vind jij cultuureducatie belangrijk?

Het is vooral heel belangrijk voor de creativiteit van de leerlingen. Hierdoor leren ze out-of-the-box te denken en oefenen ze hun fijne en grove motoriek. We hebben een doelgroep die heel praktisch ingesteld is. Ze willen fysiek bezig zijn en Kunst en Cultuur is een vak dat zich daar goed voor leent. Als je tegen een kind van 5 zegt ‘teken een boom’, dan beginnen ze direct met tekenen. Als die boom dan niet lijkt, vinden ze dat helemaal niet erg. Maar als je een volwassene vraagt om een boom te tekenen, gaan we eerst nadenken hoe de stam en de takken eruitzien. Dat moet je dan afleren en dat proberen we vanaf de brugklas te trainen. Ze moeten kunnen beginnen zonder na te denken. Mede door Pit Cultuurwijzer hebben we de kans gekregen om via lesbrieven en opdrachten de leerlingen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.

Hoe komt een culturele activiteit tot stand?

Culturele activiteiten plannen we zelf in. Vaak nodigen we daar externe partners voor uit. Vanaf leerjaar 3 moeten de leerlingen die activiteiten zelfstandig kunnen ondernemen. Vaak vinden ze het echter moeilijk om het initiatief te nemen. Dan kopen wij bijvoorbeeld kaarten in voor een voorstelling, of bieden we een stadswandeling aan, en dan kunnen de eerste 50 inschrijvingen daaraan deelnemen. Met andere woorden, we faciliteren de activiteiten maar er is ook ruimte om zelf iets te plannen.

Wat vind jij de leukste activiteit die georganiseerd is?

Een jaar of vijf geleden hebben we deelgenomen aan ‘Museum in school’ van SCHUNCK. Toen heeft een klas, ondersteund door SCHUNCK, een museum opgezet. Ze zijn gaan kijken naar een expositie in het Glaspaleis, hebben zelf werk gemaakt, maakten kennis met alle medewerkers zoals de floormanagers en conservatoren. Met de opgedane kennis konden ze hun eigen expositie bouwen. Zoiets kun je niet doen zonder een partij als SCHUNCK omdat er best wel een prijskaartje aan hangt om zoiets te organiseren.

Wat zou je op het gebied van cultuureducatie nog heel graag met de school willen bereiken?

Dat leerlingen zich meer bewust zijn van waar ze staan en dat ze zich ook realiseren wat ze zelf kunnen doen om een stapje verder te komen. Vaak hebben ze de neiging om te zeggen dat ze iets niet kunnen. Daarom vind ik het belangrijk dat ze vooral heel veel succeservaringen opdoen.