Logo Pit

27 november 2018

Subsidieregeling Samen Door!

De langverwachte opvolger op de regeling Door! van de provincie Limburg is onlangs gepresenteerd. Doel van deze regeling is het stimuleren van méér muziek in de klas, tijdens- en na schooltijd.

Met verschillende partners wil de provincie muziekverenigingen (blaasorkesten, tamboerkorpsen en koren) stimuleren de verbinding aan te gaan met scholen door bijvoorbeeld het aanbieden van een vakleerkracht of deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten. De verbinding van tijdens- en naschools is daarbij belangrijk. Meer informatie over het aanvragen van deze subsidie is te vinden op de website van Door