Logo Pit

1 december 2020

Nog vier jaar extra impuls voor cultuureducatie in Parkstad!

Vier jaar geleden startte SCHUNCK als penvoerder van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) voor de regio Parkstad. Om hier invulling aan te geven, werd het project Pit Cultuurwijzer opgestart. Vandaag hebben wij gehoord dat SCHUNCK ook voor de periode 2021-2024 de taak van penvoerder op zich zal nemen. Dit betekent dat ook Pit Cultuurwijzer nog vier jaar door gaat, en daar zijn wij ontzettend trots op!

Het team van Pit Cultuurwijzer bestaat uit professionals die niet alleen scholen coachen en adviseren in het formuleren van een school-brede visie op cultuureducatie, maar zij leggen ook verbindingen met het rijke culturele veld van Parkstad en daarbuiten. Op deze manier worden er aansprekende, waardevolle en gevarieerde cultuureducatie­programma’s ontwikkeld die een vaste plek in het onderwijs krijgen. Zo leren kinderen zich te ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Inmiddels zijn 35 basisscholen, 6 voortgezet onderwijs scholen en 2 BSO’s aangesloten bij Pit Cultuurwijzer, evenals een groot aantal culturele instellingen en freelancers uit Parkstad. In de komende vier jaar wilt Pit Cultuurwijzer uiteraard groeien naar meer scholen, maar vooral ook een duurzame verankering van cultuureducatie in Parkstad realiseren, zodat alle kinderen mogen profiteren van het rijke culturele aanbod in Parkstad. Samen met alle partners draagt Pit Cultuurwijzer zorg voor de realisatie van dit doel.