Logo Pit
< Terug naar overzicht

6 april 2023

Interview van de Maand; OBS de Droomboom

Maak kennis met Ron, ICC'er bij OBS de Droomboom. Hij vertelt over de weg die zij als school hebben afgelegd op het gebied van cultuureducatie nadat hij en zijn collega's ICC'er werden.

Kun je kort een beeld schetsen van jouw school?
OBS de Droomboom ligt in de wijk Meezenbroek in Heerlen. Op dit moment zijn er 280 leerlingen verdeeld over 14 groepen die bij ons op school zitten.
Samen met twee andere collega’s zit ik in de werkgroep cultuur. We merken dat leerlingen in hun thuissituatie lang niet allemaal in aanraking komen met kunst en cultuurdisciplines. Zeker ook vanuit het perspectief van kansengelijkheid vinden we het belangrijk om middels cultuureducatie leerlingen de mogelijkheid te bieden om bijvoorbeeld een keer het theater te bezoeken.


Wat doen jullie aan cultuureducatie?
Er zijn verschillende methodes die we inzetten op school die ons meer handvaten bieden rondom cultuur. Zo werken we bijvoorbeeld met het Kunstkabinet en de 123ZING methode. Hierdoor hebben groepsleerkrachten de beschikking over uitgebreide, online, kunst- en cultuurlessen via de computer. De filmpjes vormen een laagdrempelige manier om aan de slag te gaan.
Daarnaast hebben we een vakleerkracht muziek in de klas. Per groep komt er om de week een vakleerkracht in de klas om muziekles te geven. We kijken nu naar de mogelijkheden om dit verder uit te breiden, wellicht ook naar een andere discipline zoals bijvoorbeeld drama.
Wanneer er mooie kansen zijn, willen we er ook op uit met onze leerlingen. Zo zijn vier kleutergroepen en één klas uit groep 4 dit schooljaar middels de CultuurBus naar Kasteel Hoensbroek geweest. Dit bezoek sloot aan bij de ridderdag die schoolbreed werd georganiseerd.


Hoe werken jullie samen met Pit Cultuurwijzer?
De intermediair komt op school om samen met ons te bekijken hoe onze visie omgezet kan worden naar activiteiten. Daarnaast heeft de intermediair ons ondersteund bij het opzetten van een presentatie om het hele schoolteam te inspireren en enthousiasmeren over cultuureducatie.
Daarnaast bezoeken we als cultuurwerkgroep regelmatig de netwerkbijeenkomsten en de CmK in de Praktijk bijeenkomsten van Pit Cultuurwijzer. Het is fijn om op een laagdrempelige manier kennis te maken met kunst en cultuurdisciplines.


Hoe nemen jullie de andere leerkrachten mee in jullie cultuurvisie?
Tijdens de schoolbrede overleggen staat nu ook cultuur als vast item op de agenda. De cultuurwerkgroep heeft zo de kans om het team te informeren, hun wensen en behoeftes te peilen en beslissingen af te stemmen. Op deze manier blijft het hele team betrokken en groeit het draagvlak voor de werkwijze rondom cultuureducatie binnen de school.
We vinden het als cultuurwerkgroep belangrijk om het team mee te laten beslissen in de programmering, bijvoorbeeld bij de inzet van vakleerkrachten (keuze van de discipline). Bovendien bekijken we samen welke activiteiten passen bij de indicatoren per groep om zo het jaarplan op te stellen.
Tijdens de studiedag hebben we met de werkgroep cultuur een presentatie gegeven. Hierin werd de schoolvisie en werkwijze rondom cultuureducatie toegelicht. Het werken met de indicatoren kwam hierin aan bod en is ons aandachtspunt voor de komende periode. Tevens werden er tijdens deze studiedag workshops gegeven om het team te inspireren op het gebied van 3 kunstdisciplines; drama, dans en handvaardigheid.


Waarom ben je de ICC-cursus gaan volgen?
In eerste instantie heeft onze directeur Ron van Mierlo een aantal teamleden gevraagd om de ICC-cursus te volgen. Uiteindelijk zijn we met z’n drieën (Ron, Wendy en Ria) de cursus gaan doen. Wij vormen nu ook de cultluurwerkgroep binnen de school.
Voorafgaand aan de cultuurwerkgroep waren er geen gecoördineerde activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Daar proberen we nu meer lijn in te krijgen en ook meer draagvlak binnen het schoolteam te creëren voor cultuur.


Wat heeft de ICC-cursus de school opgeleverd?
Er zijn meer mogelijkheden gecreëerd om cultuuronderwijs vorm te geven binnen de school. Door aanschaf van methodes zoals de Talent Torens en de inzet van de vakleerkracht muziek krijgt cultuureducatie meer vorm. Dat zie ik zeker als succes, wat we met z’n allen hebben bereikt.
Als school blijven we de mogelijkheden onderzoeken om cultuureducatie verder vorm te geven en een vaste plek te geven in de school. Er wordt actief gezocht naar activiteiten, projecten, methodes etc. Samen met de cultuurwerkgroep en daarna ook met het hele team beslissen we welke we ook echt gaan uitvoeren. Die samenhang is al winst.


Waar droom je nog van op het gebied van cultuureducatie binnen jouw school?
We hebben al veel bereikt op het gebied van cultuur, maar er mag nog wat meer lijn in komen. Op dit moment experimenteren we vooral om te bekijken wat werkt voor de school. De volgende stap is toewerken naar gecoördineerde activiteiten en meer samenhang in de school op het gebied van cultuur.
Het zou mooi zijn wanneer de muziekleerkracht een concreter plan maakt, waarin de leerling tijdens zijn jaren op de basisschool diverse aspecten van muziekonderwijs heeft doorlopen. Daarnaast zou in dit meerjarenplan ook groei voor de klassenleerkracht mogelijk moeten zijn. Zodat de leerkracht zelf ook deskundiger wordt op het gebied van muzieklessen geven en zich hierin kan ontwikkelen.