Logo Pit

13 augustus 2020

Interview van de maand met: Marjolein Renkens

Marjolein Renkens (34) is Medewerker Communicatie bij SCHUNCK en Pit Cultuurwijzer.

Marjoleins doel: Het belang van cultuur onder de aandacht brengen. Kinderen die al jong in aanraking komen met cultuur, hebben daar een heel leven profijt van. Zowel mijn werkzaamheden bij SCHUNCK, als mijn werkzaamheden voor Pit, dragen hieraan bij. Bij SCHUNCK gaat het vooral om het aanbieden van een product. Het mooie aan het Pit project is het duurzame stuk. Je bouwt mee aan het cultuuronderwijs.

Marjolein, wat vind jij het leukste aan je werk?

Bij Pit ben ik al vanaf de eerste brainstorm betrokken geweest. Daardoor kon ik meedenken over de uitstraling die Pit Cultuurwijzer zou moeten hebben. De boodschap was duidelijk, maar er moest nog worden nagedacht over hoe alles eruit moest gaan zien en welke middelen daarbij gebruikt konden worden. Na die eerste start is mijn rol bij Pit wat weggezakt, maar een jaar geleden kwam de vraag om het team van Pit te komen ondersteunen op het gebied van communicatie. Het leukste is de hoeveelheid verschillende projecten. Mijn werk is heel veelzijdig en varieert van redactie van de CmK 3 aanvraag tot allerlei praktische zaken.

Welke ervaring op het gebied van cultuureducatie heeft de meeste indruk op jou gemaakt?

Oorspronkelijk kom ik uit de commerciële branche, en ben een beetje per ongeluk bij SCHUNCK terecht gekomen. Daarvoor had ik weinig met kunst en cultuur en zag er dan ook niet echt het belang van in. Door mijn werk voor SCHUNCK en Pit merk ik dat ik het nu juist heel belangrijk ben gaan vinden, omdat ik zie hoe cultuuronderwijs bij kan dragen aan de ontwikkeling van een kind. Het kan je echt op een positieve manier beïnvloeden. Het kan bijvoorbeeld veel goed doen voor het zelfvertrouwen van kinderen als ze zich durven te uiten in een dans of een voorstelling. Daarom vind ik het ook belangrijk dat mijn eigen kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur.

Op welke manier heb jij te maken met Pit Cultuurwijzer?

Ik denk mee met alle uitingen die wij vanuit Pit de wereld insturen. Dit is bijvoorbeeld het ondersteunend materiaal bij netwerkbijeenkomsten of het beheer van social media. De vraag daarbij is: ‘hoe bereik je mensen’ en ‘wat wil je ze vertellen’?

Hoe zorg je dat je binding houdt met je werkgebied?

In mijn werk ben ik zelf niet direct bij jongeren, docenten of cultuuraanbieders betrokken. Het is daarom fijn dat ik bijvoorbeeld wel bij netwerkbijeenkomsten aanwezig kan zijn en daar vragen kan stellen als ‘hoe zie je ons’ en ‘wat mis je nog van ons? Die kennisdeling vind ik fijn, en daarbij houd je een goede feeling met de doelgroep.

Wat is jouw talent?

Ik heb altijd veel gedanst en had veel lol in het wedstrijddansen ballroom. Op zakelijk vlak hoop ik dat mensen weten wat ze aan me hebben. Ik laat consequent weten wat de status ergens van is en in mijn vak is het fijn dat ik organisatorische eigenschappen bezit.