Logo Pit
< Terug naar overzicht

27 juni 2024

Cursus ICC & Grondstof afgerond

Afgelopen half jaar gingen 10 cultuurprofessionals aan de slag om te leren hoe zij in hun werk; programmering/activiteitenontwikkeling nog beter kunnen aansluiten bij het onderwijs. Daarnaast waren er 4 leerkrachten die we opleiden tot Interne Cultuur Coördinator.

Voor de vijfde keer hebben Lobke Meekes en Marcelle Hilgers van IDKR8 de training Grondstof gegeven aan tien deelnemers. De afsluiting vond plaats op 26 juni, waarbij cultuurprofessionals hun ervaringen en samenwerking in het onderwijs presenteerden. In de korte presentaties werden de leermomenten duidelijk zichtbaar; de cultuurprofessionals moesten uit hun comfortzone en kwamen tot nieuwe inzichten. Maar ook voor het onderwijs was dit een waardevolle samenwerking, zo bleek. Uit de brainstorm vloeiden andere , er kwamen nieuwe werkvormen aanbod en in de klas was de impact op leerlingen duidelijk zichtbaar.

"In de stopmotion filmlessen merkten leerlingen dat ze terug konden spoelen en zo stukjes opnieuw konden doen. Het draaide niet meer om het eindresultaat, maar de weg ernaar toe waarin ze echt met elkaar samenwerkten."


Daarnaast zijn er dit jaar 4 leerkrachten opgeleid tot Interne Cultuur Coördinator. De cursussen werden met elkaar verweven door een samenwerkingsopdracht, waarbij er in de vorm van een mini co-creatie samen bedachte kunst & cultuurprojecten de klas in kwamen. Een zeer leerzame werkvorm voor beide partijen!

Met trots verkregen de deelnemers een bewijs van deelname en certificaat. Na afloop van het officiële gedeelte werden er onderlinge afspraken gemaakt om een mogelijke samenwerking verder te verkennen. Zo blijft het culturele veld de aansluiting met het onderwijs zoeken en het netwerk van culturele partijen wordt op deze manier steeds sterker.240626 Cursus Grondstof 2
240626 ICC cursus 2