Logo Pit

12 juni 2019

Deadline aanvraag klankbordgroep

Deklankbordgroep van Pit Cultuurwijzer is een structureel overlegorgaan metkennis en expertise uit het onderwijs en hetculturele veld. Ook in het nieuwe schooljaar staan ze weer voor jullie klaar...

De aanvragen van scholenin verband met deskundigheidsbevordering en co-creatie worden beoordeeld doorde klankbordgroep. Tevens ook de aanvragenvoor een groeipakket van het culturele veld.

Wilje ook een aanvraag doen, samen met je intermediair? Op de volgende data moetde aanvraag uiterlijk binnen.

· 4 september 2019

· 6 november 2019

· 1 januari 2020

· 26 februari 2020

· 8 april 2020

· 10 juni 2020