Logo Pit

12 juni 2019

Deadline aanvraag klankbordgroep

De klankbordgroep van Pit Cultuurwijzer is een structureel overlegorgaan met kennis en expertise uit het onderwijs en het culturele veld. Ook in het nieuwe schooljaar staan ze weer voor jullie klaar...

De aanvragen van scholen in verband met deskundigheidsbevordering en co-creatie worden beoordeeld door de klankbordgroep. Tevens ook de aanvragen voor een groeipakket van het culturele veld.

Wil je ook een aanvraag doen, samen met je intermediair? Op de volgende data moet de aanvraag uiterlijk binnen.

· 4 september 2019

· 6 november 2019

· 1 januari 2020

· 26 februari 2020

· 8 april 2020

· 10 juni 2020