Logo Pit

28 februari 2019

Terugblik netwerkbijeenkomst

Op woensdag 20 februari vond in het Cultuurhuis Heerlen de Regionale netwerkbijeenkomst plaats voor het onderwijs & het culturele veld. Het doel van de bijeenkomst was om de resultaten en opbrengsten van scholen en het culturele veld te delen.


Zo werden er drie voorbeelden uit de praktijk toegelicht op het gebied van coaching, co-creatie en deskundigheidsbevordering. Er werd getoond wat coaching door Pit Cultuurwijzer heeft betekent en opgeleverd voor Bassischool de Speurneus in Landgraaf. Het traject wat ze nu doorlopen is gekoppeld aan hun nieuwe schoolvisie en er zijn al diverse veranderingen op het gebied van cultuureducatie in de school zichtbaar.

Ook was de co-creatie van muziekdocent Jan vink met Vrije school Heliantus in beeld gebracht waarbij duidelijk werd wat dit heeft opgeleverd voor de leerlingen. Dit voorbeeld gaf stof tot nadenken om wellicht zelf als school of instelling een co-creatie aan te gaan.

De laatste sessie ging over deskundigheidsbevordering, waarbij de Vrije Akademie vertelde over traject wat ze doorlopen met het team van bassischool de Blokkenberg in Kerkrade. Het team is daar aan de slag geweest met houtskool en potlood om het pure tekenen te ervaren. Dit om o.a. het tekenen in een later stadium in het kader van deskundigheidsbevordering over te gaan brengen op de kinderen op de school. Het traject nestaat uit meerdere sessie en wordt vervolgd…

Dit alles heeft zichtbare resultaten, waarbij Pit zowel financieel maar vooral op coachend gebied een bijdrage heeft geleverd.

De reacties op de bijeenkomst waren positief. Er werd nog goed nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

We bedanken iedereen voor de aanwezigheid!

Jannes 5021S
Jannes 5103S
Jannes 8096S
Jannes 8101S
Jannes 8096
Jannes 8119S
Jannes 8009S
Jannes 5106S
Jannes 5066S