Logo Pit

Parkstad CultuurWeb laat jou kennismaken met partners van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in de regio. Zoek gericht naar een culturele partner of laat je verrassen. Handig als leerkracht, icc’er of culturele instelling!

Stichting Orttheater

Orttheater maakt theater met een stukje (immaterieel) erfgoed.

Voorstellingen voor kinderen, jongeren en volwassenen, waarbij een locatie of geschiedenis opnieuw wordt belicht.

De fascinatie van Orttheater voor ons erfgoed kan beginnen bij een leeg gebouw, een oud verhaal, (eet)gewoonten of een voorwerp.

Voorstellingen met een bepaald thema zijn te boeken voor scholen of instellingen. Zo is er de theaterbeleving 'Reddingsbrigade Bestiaria' met als thema plastic afval. En de voorstelling 'Maagstreken' wat over voeding gaat. Daarnaast maakt Orttheater voorstellingen op maat.

Waarvoor kunnen scholen hier terecht?

Orttheater blinkt uit in maatwerk en heeft co-creatie hoog in het vaandel staan. Artistiek leider Esther van de Pas heeft door haar ervaring als theatervormgever en docent beeldende vorming altijd een gepaste oplossing.

Kunstenaars uit verschillende disciplines garanderen beeldende, zintuigelijke en muzikale voorstellingen waarbij per project gekeken wordt naar de juiste vorm. Zo ontstaan er experimentele, verrassende en prikkelende resultaten waarbij vaak ook wat geleerd kan worden over ons (immaterieel) erfgoed.

Wat ervaren kinderen bij een bezoek aan jouw instelling?

Een mooi voorbeeld van een project is 'Modern historisch portret'. In samenwerking met Porta Mosana College uit Maastricht en Europaschule Herzogenrath heeft Orttheater een vernieuwende locatievoorstelling over een stukje historie van Maastricht gemaakt.

De hedendaagse zichtwijze van jongeren op de geschiedenis en toekomst van de ENCI-groeve van Maastricht werden verbeeld in filmpjes. Gezien het internationale karakter van dit project was de voorwaarden dat de filmpjes zonder gesproken tekst zouden zijn.

Deze probleemstelling vraagt een onderzoekende houding van de leerlingen. De locatie met zijn historie moet eerst worden verkend. De buitenschoolse ateliersetting met kunstenaars bood leerlingen de mogelijkheid om te creëren op zowel beeldend als muzikaal vlak. Door eigenaarschap en een kritische houding zijn er tien indrukwekkende filmpjes ontstaan.

Wat is jouw expertise of specifieke kwaliteit?

Orttheater blinkt uit in vakoverstijgend werken en haar fascinatie voor erfgoed. Met groot enthousiasme pluist Orttheater een stukje geschiedenis uit en legt verbanden met kunst en onderwijs.

Orttheater onderzoekt nieuwe theatervormen; zo ontstaan er werelden waar het publiek in kan ronddwalen, werelden waar het publiek deelneemt als toeschouwer maar ook als mede-maker. Daarnaast maakt Orttheater ook gebruik van nieuwe middelen zoals bijvoorbeeld augmented reality.

In huis: de leerling als maker Met de culturele omgeving: de leerling als deelnemer Uit de grote wereld: de leerling als publiek Reflecterend vermogen Creërend vermogen Onderzoekend vermogen Beeldende kunst Erfgoed Drama & Theater PO onderbouw PO bovenbouw VO School Theater Kunstatelier