Logo Pit

Co-creatie+ (voor scholen samen met culturele partner)

Je hebt als school een culturele partner gevonden waarmee je een co-creatie wilt aangaan. Maar tegelijkertijd is het nodig dat het team deskundiger wordt, of bepaalde vaardigheden ontwikkelt ten behoeve van de co-creatie. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een leerlijn. Het team wil zelf lessen op een bepaald leergebied gaan ontwikkelen, passend bij de ambities en indicatoren, maar wel met behulp van de deskundigheid van de culturele partner. Dien dan een aanvraag voor een co-creatie+, waarbij je naast de co-creatie ook een training van het schoolteam/ de leraar krijgt. Het doel is: samen leren om samen te ontwikkelen

Het maximaal aan te vragen budget bedraagt € 6.000,00 per aanvraag. Voor een co-creatie+ dient een aanvraag ingediend te worden bij de klankbordgroep. De intermediairs van Pit Cultuurwijzer coördineren en begeleiden dit proces.

Aanvraag Co-creatie+