Logo Pit

Klankbordgroep

De Klankbordgroep van Pit Cultuurwijzer is een structureel overlegorgaan met een evenredige vertegenwoordiging uit het onderwijs en het culturele veld uit Parkstad.

De klankbordgroep is onder andere verantwoordelijk voor het beoordelen van aanvragen voor deskundigheidsbevorderingstrajecten, co-creaties, en groeipakketten en voorzien zij de projectleider van Pit Cultuurwijzer van een onafhankelijk advies. Daarnaast worden er inhoudelijke zaken over CmK besproken en kunnen educatief medewerkers en leerkrachten vragen voorleggen aan de klankbordgroep.

De Klankbordgroep 2022-2023 bestaat uit de volgende leden:

  • Annemarie Huntjens - hoofd educatie en talentontwikkeling SMK Parkstad
  • Myrthe Boijmans - coördinator cultuureducatie Vazom
  • Veerle Dremmen - leesconsulent PO en MBO SCHUNCK bibliotheek
  • Jo Laumen - leerkracht en ICC'er BS De Spoorzoeker
  • Frank Offermans - onderwijskundige en projectleider
  • Jeroen Meens - directeur BS An d’r Put
  • Florian Smit - leerkracht BS Eikenderveld
  • Peter Satijn - Onderwijskundige en organisatieadviseur, voormalig basisschooldirecteur

Vanuit Pit Cultuurwijzer zijn Suzanne Sinay-Reuvers (als voorzitter) en Patrick Letterle (als secretaris) verbonden aan de klankbordgroep om de vergaderingen te begeleiden. Zij hebben geen stemrecht bij de behandeling van aanvragen.

Wil je een aanvraag voor een deskundigheidsbevordering, co-creatie of groeipakket indienen? Dit kan telkens vóór de het einde van iedere maand. Meer informatie vind je onder de kopjes "Onderwijs" en "Culturele veld" op deze website.

Foto klankbordgroep 2022 - 2023