Logo Pit

Klankbordgroep

De Klankbordgroep van Pit Cultuurwijzer is een structureel overlegorgaan met een evenredige vertegenwoordiging uit het onderwijs en het culturele veld uit Parkstad.

Samen beoordeelt de klankbordgroep de aanvragen voor de kwaliteitsbevordering en voorzien de projectleider van Pit Cultuurwijzer van een onafhankelijk advies. Daarnaast worden er inhoudelijke zaken over CmK besproken en kunnen educatief medewerkers en leerkrachten vragen voorleggen aan de klankbordgroep.

De Klankbordgroep 2021-2022 bestaat uit de volgende leden:

  • Annemarie Huntjens - educatie SMK Parkstad/ Parkstad Limburg Theater
  • Natalie Savelsbergh - directeur Vazom Kerkrade
  • Manon Smeets - leerkracht en ICC-er BS De Tovercirkel
  • Veerle Dremmen - leesconsulent PO en MBO SCHUNCK bibliotheek
  • Jo Laumen - leerkracht BS De Spoorzoeker
  • Frank Offermans - schoolleider (V)SO De Pyler
  • Jeroen Meens - directeur BS An d’r Put

Vanuit Pit Cultuurwijzer zijn Suzanne Sinay- Reuvers (als voorzitter) en Patrick Letterle (als secretaris) verbonden aan de klankbordgroep om de vergaderingen te begeleiden. Zij hebben echter geen stemrecht bij de behandeling van aanvragen.

Foto klankbordgroep

Foto klankbordgroep 2021 - 2022