Logo Pit
Meer
Kennis maken

Ons Pit-team werkt intensief samen met ambitieuze scholen en leerkrachten die plannen willen maken voor inspirerend cultuuronderwijs. Onze intermediairs spelen een krachtige, verbindende rol tussen de scholen en het culturele veld en staan voor je klaar met raad en daad!

Wij zijn…

Suzanne Sinay-Reuvers

Als intermediair zet ik mij in om een groter draagvlak te creëren voor CmK op bestuurlijk niveau. Dit doe ik onder andere door meer inhoudelijke betrokkenheid te creëren en gemeente-overstijgend denken te bevorderen bij de diverse gemeenten binnen Parkstad. Ook help ik BSO’s met een kwaliteitsslag bij hun culturele activiteiten en de verbinding te maken met wat onder schooltijd gebeurt.

Naast mijn werk als intermediair werk ik parttime als groepsleerkracht op een basisschool in Maastricht. Deze combinatie is heel divers en geeft mij de mogelijkheid om vanuit beide kanten naar cultuuronderwijs te kijken.

Waarmee kan ik jou helpen? Mail of bel me: suzanne.reuvers@pitcultuurwijzer.nl
of 06 283 50 437

Ghislaine Hendrikx-Lebens

Als intermediair begeleid ik veel scholen bij de borging van cultuureducatie. Zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs in Parkstad.

Voorheen werkte ik als docent tekenen/CKV in het voortgezet onderwijs en als cultuurcoach voor het primair onderwijs in de Gemeente Landgraaf bij de Vrije Academie ZOM.

Waarmee kan ik jou helpen? Mail of bel me: ghislaine.hendrikx@pitcultuurwijzer.nl
of 06 224 82 398

Julie van de Schoor

Als intermediair coach ik een groot deel van het primair onderwijs in Parkstad en ondersteun scholen bij het formuleren van een duurzame
visie op het gebied van cultuureducatie.

De werkzaamheden bij Pit Cultuurwijzer combineer ik met mijn baan als inhoudelijk adviseur bij SCHUNCK voor onderwijsprojecten in het primair onderwijs.

Op vrijdagen werk ik niet voor Pit, dan studeer ik literatuurwetenschappen in België als extra verdieping.

Waarmee kan ik jou helpen? Mail of bel me: julie.van.de.schoor@pitcultuurwijzer.nl
of 06 283 50 146


Patrick Letterle

Ik richt me met name op samenwerkingen met het culturele veld. Daarnaast help ik als intermediair enkele scholen. In het verleden werkte ik als leerkracht in het basisonderwijs en als educatief medewerker bij de philharmonie zuidnederland. De baan als intermediair combineer ik met mijn werk als dirigent bij verschillende verenigingen in Parkstad.

Waarmee kan ik jou helpen? Mail of bel me: patrick.letterle@pitcultuurwijzer.nl
of 06 283 50 120

Susanne Brekelmans

Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor de algehele voortgang van het project en ben ik eerste aanspreekpunt voor het Fonds voor Cultuurparticipatie, Provincie Limburg en deelnemende gemeenten. Omdat SCHUNCK penvoerder is, hoort de taak als projectleider logischerwijs bij mijn werkzaamheden als manager Educatie van SCHUNCK.

Waarmee kan ik jou helpen? Mail of bel me: susanne.brekelmans@pitcultuurwijzer.nl
of 06 283 50 138