Logo Pit
Meer
Kennis maken

Ons Pit-team werkt intensief samen met ambitieuze scholen en leerkrachten die plannen willen maken voor inspirerend cultuuronderwijs. Onze intermediairs spelen een krachtige, verbindende rol tussen de scholen en het culturele veld en staan voor je klaar met raad en daad!

Wij zijn…

Julie van de Schoor

Als intermediair coach ik een groot deel van het primair onderwijs in Parkstad. Ook help ik BSO’s met een kwaliteitsslag bij hun culturele activiteiten en de verbinding te maken met wat onder schooltijd gebeurt. Ik ben tevens leerkracht basisonderwijs en heb Cultuurwetenschappen gestudeerd. De werkzaamheden bij Pit Cultuurwijzer combineer ik met mijn baan als inhoudelijk adviseur bij SCHUNCK voor onderwijsprojecten in het primair onderwijs.

Waarmee kan ik jou helpen? Mail of bel me: julie.van.de.schoor@pitcultuurwijzer.nl
of 06 283 50 146

Ghislaine Hendrikx-Lebens

Als intermediair begeleid ik veel scholen in het primair onderwijs. Onlangs breidde ik deze rol uit naar het voortgezet onderwijs in Parkstad. Voorheen werkte ik als docent tekenen in het voortgezet onderwijs en als cultuurcoach voor het primair onderwijs in de Gemeente Landgraaf bij de Vrije Academie ZOM.

Waarmee kan ik jou helpen? Mail of bel me: ghislaine.hendrikx@pitcultuurwijzer.nl
of 06 283 50 111

Patrick Letterle

Ik richt me met name op samenwerkingen met het culturele veld. Daarnaast help ik als intermediair enkele scholen. In het verleden werkte ik als leerkracht in het basisonderwijs en als educatief medewerker bij de philharmonie zuidnederland. De baan als intermediair combineer ik met mijn werk als dirigent bij verschillende verenigingen in Parkstad.

Waarmee kan ik jou helpen? Mail of bel me: patrick.letterle@pitcultuurwijzer.nl
of 06 283 50 120

Suzanne Sinay-Reuvers

Als intermediair zet ik mij in om een groter draagvlak te creëren voor CmK op bestuurlijk niveau. Dit doe ik onder andere door meer inhoudelijke betrokkenheid te creëren en gemeente-overstijgend denken te bevorderen bij de diverse gemeenten binnen Parkstad. Voordat ik bij Pit Cultuurwijzer kwam, werkte ik als projectleider bij stichting Tout Maastricht aan culturele projecten op het snijvlak van welzijn, zorg en cultuur.

Waarmee kan ik jou helpen? Mail of bel me: suzanne.reuvers@pitcultuurwijzer.nl of 06 283 50 437

Susanne Brekelmans

Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor de algehele voortgang van het project en ben ik eerste aanspreekpunt voor het Fonds voor Cultuurparticipatie, Provincie Limburg en deelnemende gemeenten. Omdat SCHUNCK penvoerder is, hoort de taak als projectleider logischerwijs bij mijn werkzaamheden als coördinator onderwijsprogramma’s van SCHUNCK.

Waarmee kan ik jou helpen? Mail of bel me: susanne.brekelmans@pitcultuurwijzer.nl
of 06 283 50 138