Logo Pit

Cartoonist laat kinderen anders kijken naar taal

Basisschool Sint Paulus in Heerlen startte vorige jaar met het doorlopen van de stappen van De Cultuur Loper samen met de intermediairs van Pit Cultuurwijzer. Romy Vroemen, de interne cultuurcoördinator (icc’er) op de school, vormde hierdoor samen met haar collega’s een visie op cultuureducatie. Aankomend schooljaar willen ze deze visie in praktijk gaan brengen door cultuureducatie te koppelen aan hun nieuwe wereldoriëntatie methode.

Als voorproefje hierop ontwikkelde ze in samenwerking met illustrator en cartoonist Gady Mirtenbaum een lessenreeks voor haar eigen schoolklas. Het thema waarmee Gady aan de slag ging luidde ‘de wereld rond’. Zo liet hij de kinderen raden naar de betekenis van anderstalige woorden en werden ze door allerlei taalspelletjes gestimuleerd om onderzoekend aan de slag te gaan. Het mooiste moment was het enthousiasme dat het raadspel uitlokte bij de kinderen.

Het combineren van twee vakgebieden – beeldende kunst en wereldoriëntatie – met dezelfde competenties als uitgangspunt bleek ook veel mogelijkheden te bieden voor een samenwerking in het nieuwe schooljaar.

“Ik kwam erachter dat je al door kleine, eenvoudige en snel georganiseerde activiteiten het denkproces van de kinderen op gang kunt brengen.”